VattenkikarenFakta

Sandstrand

Sanddrift och erosion

Människor kan också få problem när vi vill bygga på eller nära sandstränder. Vinden kan sätta sanden i rörelse så att sanddyner börjar vandra och kanske täcka hus eller andra byggnader. Där dessa problem uppstår försöker man binda sanden med hjälp av växter.
    Vågor och strömmar kan föra bort så mycket material från stränderna att byggnader och annat som tidigare låg långt uppe på land hamnar närmare vattenlinjen. Byggnaderna riskerar då att undermineras och förstöras. Sådan erosion kan vara mycket svår att förhindra.

Fina saker kan sköljas fram

Erosion tillsammans med landhöjning kan också ha positiva effekter - om man är intresserad av livet i havet. Sedan den upp till kilometertjocka inlandsisen började smälta för ungefär 18 000 år sedan höjer sig fortfarande de flesta svenska kuster, utom de skånska, ur havet. Därför kan vågor skölja fram skal av bl.a. musslor och snäckor som för många år sedan levde på flera meters djup i havet. Utan landhöjning och erosion skulle vi nästan aldrig hitta lämningar av vissa djuplevande bottenorganismer i strandlinjen.

Sandbottnar som livsmiljöer

Hur det är att leva på och i sandbottnar påverkas främst av vågornas rörelser, partiklarnas storlekar samt mängden och typen av nerbrutna rester av organismer (organiskt material).
Föregående sidaSida 4 av 15Nästa sida
De är härliga
Vågor, botten och uppbyggnad
Sanddrift och erosion
Sandbottnar som livsmiljöer
Konsten att gräva
Sandstrands-
organismer
Näringsvävar
Föränderlighet
Svenskt sandstrandsliv

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson