VattenkikarenFakta

SandstrandNågra av de djur som använder sig av tixotropi när de gräver är maskar, snäckor och musslor. De spolar vatten på sanden och gör många små genomträngande rörelser när de skall tränga ner i sediment. På så sätt minskar sedimentets motstånd till en tiondel. När de skall förankra sig utnyttjar de det motsatta fenomenet.
   Se hur en mussla gör.

Sandstrandsorganismerna

De organismer som är mest iögonfallande när man besöker en sandstrand är sanddynernas växtlighet, tillfälliga besökare (t.ex. fåglar, däggdjur och insekter) samt organismer som har spolats upp och strandat (t.ex. tång, snäckor, musslor och maneter).
    Strandade organismer, och organismer som vågorna har sköljt fram, erbjuder oss människor ett ypperligt tillfälle att få se och samla in många av havets organismer som annars lever otillgängligt i djupen eller långt från stränder. Dessutom påverkas sandsträndernas mer permanenta invånare av dessa tillfälliga gäster genom att de tillför föda, själva äter av strandinvånarna och förändrar den fysiska miljön.
    Många av de permanenta invånarna ser man inte med en gång, eftersom de har grävt ner sig, liknar botten eller är små.
   Se hur det kan se ut över och under vatten- och sedimentytorna på en sandstrand.

Växterna ovan vattenlinjen

På sanddyner växer framför allt lavar, örter och buskar. Sanden är mycket näringsfattig, men tång och annat som spolas iland tillför näring. Vissa växter är helt beroende av denna och kan nästan bara leva på eller nära tångvallarna. Människor kan med fördel utnyttja näringen från tångvallar på åkrar eller i trädgårdsland. Det gäller bara att man låter tången ligga utan kontakt med havet tillräckligt länge så att regnet sköljer ur det mesta saltet. Höga salthalter måste växterna som lever på dynerna och i tångvallarna klara. De flesta andra landväxter brukar inte göra det.
Föregående sidaSida 7 av 15Nästa sida
De är härliga
Vågor, botten och uppbyggnad
Sanddrift och erosion
Sandbottnar som livsmiljöer
Konsten att gräva
Sandstrands-
organismer
Näringsvävar
Föränderlighet
Svenskt sandstrandsliv

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson