VattenkikarenFakta

Sandstrand

Sandstränder är olika

Svenska sandstränder kan vara från några få meter till flera mil långa. Med sandstränder menar vi här grunda vegetationsfria mjukbottnar. Skillnader i påverkan från vågor, vattennivåns växlingar samt storlek och sammansättning hos det material som bygger upp stränderna gör att det finns en lång rad med olika typer av sandstränder. Dessa skillnader tillsammans med skillnader i vattnet (t.ex. salthalt) gör att olika sandstränder egentligen utgör flera olika typer av livsmiljöer. Dessutom varierar levnadsförhållandena mycket inom varje strand.

Vågor, botten och uppbyggnad

Så gott som alla sandstränder, oberoende av typ, har vissa gemensamma drag. Alla är de uppbyggda av bottenmaterial som bearbetas av havets vågor. Vågorna gör att sandständerna ständigt förändras. Påverkan bestäms av vågornas längd, höjd och frekvens. När vågorna närmar sig land stöter de mot botten så att de bromsas upp. Vågornas rörelser kan virvla upp bottenmaterialet och flytta på det. (I ett eget fönster kan du se vågor som rullar in mot en strand och hur sandstränder kan vara uppbyggda.)

Surfrevlar

Då vågorna bromsas blir de högre och brantare. När vågorna bryter mot den uppgrundande botten bildar de bränningar i bränningszonen. I bränningarna blir vattnets hastighet mot land under vågtopparna större än hastigheten från land under vågdalarna. Detta gör att sand- och gruskorn sorteras och kan bilda ganska stora rörliga formationer.
Föregående sidaSida 2 av 15Nästa sida
De är härliga
Vågor, botten och uppbyggnad
Sanddrift och erosion
Sandbottnar som livsmiljöer
Konsten att gräva
Sandstrands-
organismer
Näringsvävar
Föränderlighet
Svenskt sandstrandsliv

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson