VattenkikarenFakta

Sandstrand

De små organismernas väv

Partikulärt och löst organiskt material filtreras ut från havsvattnet när det passerar genom bottensedimentet. Mikroalgerna utnyttjar näringen och producerar nytt organiskt material. Både det nyproducerade och det importerade materialet försörjer den näringsväv som utgörs av mikroorganismerna på botten.
    Bakterier och svampar bryter ner det organiska materialet ytterligare och äts själva upp av encelliga djur (protozoer). Bakterier, svampar och protozoer äts sedan av små flercelliga djur varav många är mindre än en millimeter. Dessa små arter äts i sin tur av andra små arter.
    På de flesta sandstränder är födolänkarna mellan sandens små djur och de stora djuren svaga, eftersom många av de större djuren kan filtrera föda ur vattnet själva. Flödet mellan näringsvävarna anses dock vara något större på mer skyddade stränder.

Variation i antal individer och arter

Man brukar hitta olika organismer på olika närliggande stränder och sammansättningen av arter och antalet individer brukar vara olika mellan årstider och olika år.
    Liksom på klippstränder har många av de större djuren som lever som vuxna på sandstränder ägg och larver som driver omkring med havsströmmarna. En viktig förklaring till olikheterna kan därför ofta vara att olika arters larver kommer fram till sandbottnarna i olika mängd.

Förstorade larver av havsborstmask, snäcka och krabba.

Föregående sidaSida 11 av 15Nästa sida
De är härliga
Vågor, botten och uppbyggnad
Sanddrift och erosion
Sandbottnar som livsmiljöer
Konsten att gräva
Sandstrands-
organismer
Näringsvävar
Föränderlighet
Svenskt sandstrandsliv

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson