Vattenkikaren

Fakta

SågtångUtbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: Sågtång kan bli ungefär 1 m hög.
Utseende: Hela algen är sågtandad längs kanterna på de bladlika bålflikarna. Sågtången är platt och solfjäderformad. Bålflikarna har oftast en tydlig mittnerv, och de saknar flytblåsor. Men ibland kan skikten i topparna på bålflikarna dela sig och fyllas med syrgas. Färgen på sågtång varierar från gulgrön till mörkbrun.
Djup: På Västkusten kan arten dominera i bälten från lägsta lågvatten till ca 4 m djup. I Östersjön kan sågtång finnas i täta bestånd ner till ca 15 djup.
Livsmiljö: Den lever på stenar och klippor i havet.
Övrigt: Plantorna är enkönade. De knottriga och platta receptaklerna (fortplantningsorganen) bildas i skottspetsarna på sensommaren, och fortplantningen sker under vintern till våren. När receptaklerna har fullgjort sin uppgift dör både de och skotten som de sitter på. Läs även om släktingen blåstångs biologi.
    Många organismer trivs på sågtång. De grå fläckarna på den avbildade plantan består av mossdjuret slät tångbark, medan de små glesa ”buskarna” är en hydroid.
Systematik: Sågtång ingår i gruppen brunalger.


Sågtång     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson