Vattenkikaren Fakta
Trochophoralarver

Trochophoralarv 12 kB


Utbredning i haven runt Sverige
Största längd: Det är svårt att hitta uppgifter om den största trochophoralarvern, men du kan jämföra larven ovan med ett hårstrå.
Utseende: Trochophoralarver är genomskinliga och runda, päron- eller diamantformade. Runt mitten eller mot toppen av kroppen har de en ring av korta små flimmerhår. Ofta finns det också några längre hår som pekar rakt upp från toppen av kroppen och ibland även en tofs i den nedre änden. Munnen syns ofta tydligt och ibland kan man se enkela ögon.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: När ägg från många djurarter i havet kläcks kommer det ut en larv. Detta ungdomsstadium ser ofta inte ut som de vuxna individerna och lever dessutom på ett annat sätt. Trochophoralarver finns hos flera djurgrupper, bl.a. hos havsborstmaskar och blötdjur. När havsborstmaskarnas trochophoralarver växer förlängs den bakre delen och delas upp i en rad likartade delar eller segment. Detta larvstadium kallas metatrochophora. Hos blötdjurens larver bildas aldrig några segment. Däremot utvecklas kransen av flimmerhår till en eller flera stora flikar så att larven övergår till att bli en snäck- eller musselveliger.
    Man har störst chans att se trochophoralarver under sommarhalvåret, men de kan förekomma även på vintern. Tiden som frisimmande larv varierar mycket mellan olika arter. Larverna lever av näring från ägget eller av små organismer i vattnet. Födan fångas, transporteras och sorteras med hjälp av hjälp av de olika flimmerhår som finns spridda på kroppen. Vissa av flimmerhåren används också för att simma med. Många larver kan bli uppätna av suspensionsätare.
Systematik: Trochophoralarver finns hos vissa blötdjur, havsborstmaskar, en del mindre allmänt kända maskgrupper och hos vissa mossdjur. Larven i bilden hör till havsborstmaskgruppen Polynoidae.

Trochophoralarver     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson