VattenkikarenFakta
Snäckveliger

Snäckveliger 15 kB

Snäcklarv 17 kB
Utbredning i haven runt Sverige
Största längd: Det är svårt att hitta uppgifter om den största snäckveligern, men du kan jämföra larven ovan med ett hårstrå.
Utseende: Snäckveliger bär ett spiralvridet skal och de har stora hudveck som kallas velum. Dessa kan vara uppdelade i upp till 6 flikar och är försedda med flimmerhår. Ofta syns antenner och fot tydligt. Jämför snäckveliger med limacina-vingsnäcka.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: När ägg från många djurarter i havet kläcks kommer det ut en larv. Detta ungdomsstadium ser ofta inte ut som de vuxna individerna och lever dessutom på ett annat sätt. Många snäckor går igenom två larvstadier; först är de trochophoralarver, sedan utvecklas de till snäckveliger. Det gör t.ex. vanlig strandsnäcka och en tusensnäcka.
    Man kan nästan bara få se snäckveliger under sommarhalvåret och tiden som larv varierar mellan olika arter från några minuter till flera månader. Larverna lever av näring från ägget eller av små organismer i vattnet. Födan fångas, transporteras och sorteras med hjälp av velumet samtidigt som det också fungerar som simorgan. Många larver kan bli uppätna av suspensionsätare.
Systematik: Snäckveliger finns hos vissa snäckor, som ingår i gruppen blötdjur.

Snäckveliger     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson