Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Mussla som gräver ner sig

  1. Med små och lätta rörelser med foten gör musslan ett hål i sanden. Kraftiga rörelser skulle putta iväg musslan som är lätt i vattnet.

  2. När musslan har kommit ner en bit kan den slappna av skalets slutmuskel. Då går skalhalvorna isär och pressar ihop sanden så att den blir hård. Musslan är då väl förankrad när den skall gräva djupare med foten. Grävningen underlättas genom att musslan pressar ut vatten från mantelhålan runt foten.

  3. Genom att pumpa blod ner i foten kan den fungera som ankare. När musslan då drar samman fotens längsgående muskler förs resten av kroppen längre ner. Detta underlättas av skalhalvornas små rörelser som orsakar tixotropi runt dem.
Prova själv att föra ner olika föremål - på olika sätt - i olika typer av bottenmaterial. Försök också att se när något djur gräver ner sig.

Föregående sida

Figur 3

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson