Amerikansk kammanet (Mnemiopsis leidyi)

Denna skimrande kammanet kommer från Amerika och upptäcktes i Sverige för första gången år 2006. Den är genomskinlig eller svagt mjölkvit och blir ca 10 cm lång. Den bränns inte. Kammaneter är på många sätt olika vanliga maneter och tillhör faktiskt en helt annan grupp av djur. Den är allätare och filtrerar vattnet för att få sin föda. Den äter stora mängder djurplankton och även fiskyngel. Därför är man orolig för att den kan göra skada genom att minska tillgång på fisk. Mnemiopsis kan leva i vatten med olika salthalt och finns i Västerhavet men har också kunnat anpassa sig till Östersjön. Mnemiopsis spreds oavsiktligt under 1980-talet till Svarta Havet med barlastvatten i fartyg. Därifrån har den sedan spritt sig till Medelhavet och vidare ut i Atlanten. Mnemiopsis är känslig för kallt vatten och att den nu finns i svenska vatten tror man beror på ökande vattentemperaturer.

Var finns den

Läs mer