Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)

Svartmunnad smörbult kommer från Svarta havet och Kaspiska havet och är en utmärkt matfisk. Den lever runt stenar främst i bräckt och sött vatten, gärna i flodmynningar, men även i salt vatten. Svartmunnad smörbult kan vara svår att skilja från svart smörbult. Ingen av dessa arter måste alltid vara svart eller ha svart mun. Svartmunnad smörbult skiljs istället från svart smörbult på att den har en svart prick på ryggfenan och är kraftigare och större Den kan bli upp till 30 cm lång. Den svartmunnade smörbulten är väldigt tålig och anpassningsbar. Den kan leva i olika temperaturer från 0 till 30°. Tack vare att den kan klara olika temperaturer och salthalter kan den ha en fördel framför Östersjöns egna arter som är mer beroende av en speciell miljö. Svartmunnad smörbult är också aggressiv och kan äta andra fiskars rom förutom musslor och havsborstmaskar. Svartmunnad smörbult har funnit sig till rätta i Östersjön och sommaren 2008 hittades den för första gången i Blekinge. Man tror att den har spridits till Östersjön via barlastvatten i flodbåtar från Kaspiska havet.

Var finns den

Läs mer