Vandrarmussla eller zebramussla (Dreissena polymorpha)

Vandrarmusslan kan bli upp till 5cm lång och är randig, därav också namnet zebramussla. Den kan dock variera mycket i färg från nästan svartbrun till ljusgrå. Den äter genom att filtrera stora mängder vatten. Musslorna lämnar mycket näringsrik avföring efter sig som kan vara bra föda för en del andra organismer som lever på botten. Vandrarmusslan kan föröka sig och växa snabbt och den kan äta stora mängder plankton. Detta kan vara ett hot för andra musslor som inte kan få tillräckligt med näring. Vandrarmusslor kan också sätta sig runt andra musslor som då inte kan öppna sig. I Sverige finns vandrarmusslan framför allt i Mälaren och Hjälmaren samt vattendrag i förbindelse med dessa två sjöar. Vandrarmusslan finns inte i svenska delar av Östersjön men kan leva i bräckt vatten och påträffas runt de Baltiska länderna av Östersjön. Vandrarmusslan kom till Sverige med kanalbåtar från Svarta havet och Kaspiska havet där den har sitt ursprung. Musslorna kan ha suttit på båtarnas undersida, men yngel kan också ha överlevt i barlastvatten. I Sverige hittades den i Mälaren på 1920-talet.

Var finns den

Läs mer