Vattenpest (Elodea canadensis)

Vattenpest är en kärlväxt som lever helt nedsänkt i vatten, förutom blomman som finns över vattenytan. Denna växt har sina blad i kransar, är långsmal och kan bli upp till 2m lång. Vattenpest lever i dammar och näringsrika sjöar. Den är vanligast i södra och mellersta Sverige, men finns ända upp i norra Norrland. I Mälaren är den särskilt utbredd. Vattenpest växer snabbt och kan breda ut sig över stora ytor. Den sprids också genom att små delar av växten kan flyta iväg med strömmar och växa till. Denna kärlväxt är populär som akvarieväxt. Första gången den hittades ute i naturen i Sverige var på 1870-talet. Ursprungligen kommer den från Kanada, därav namnet: Elodea canadensis. Det är sannolikt att den spridits flera gånger genom att folk har hällt ut sina akvarier i sjöar eller planterat ut vattenpest i dammar. Man tror också att den kan ha levt i fuktigt timmer som importerats till Sverige och även på detta sätt kunnat sprida sig.

Var finns den

Läs mer