Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)

Signalkräftan är lik vår egna flodkräfta men är oftast brun, medan flodkräftan är mörkare, nästan svart. Signalkräftan har också klor som är bredare och slätare samt har ljusa fläckar längs in i leden mellan klorna. Signalkräftan liksom flodkräftan lever på grunt vatten i dammar och mindre vattendrag och är i det närmaste allätare. Signalkräftan kommer från Nordamerika och planterades medvetet ut i vattendrag i Sverige när flodkräftorna försvann på grund av en svampsjukdom som kallas kräftpest. Signalkräftan kan bära pesten i sitt skal utan att bli sjuk själv. Därför ansågs de vara mer tåliga. De bär dock med sig sjukdomen och kan infektera de flodkräftor som finns kvar. De sprider då sjukdomen vidare, vilket i sin tur kan minska antalet flodkräftor ännu mer. Dessutom har det visat sig att signalkräftor kan dö av kräftpesten om de blir utsatta för stress.

Var finns den

Läs mer