Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas)

Det japanska jätteostronet kommer ursprungligen från västra Stilla havet, runt Japan men har odlats vid många kuster, bl.a. i Frankrike i över 40 år. Det har på senare år spridits norrut, till svenska västkusten, förmodligen på grund av varmare havsvatten. Det har mörka breda streck, är mer långsträckt och oformligt än vårt egna ostron och kan också bli längre, upp till 30 cm. Det japanska ostronet lever oftast grundare än europeiskt ostron, i områden där också blåmusslor trivs. De japanska ostronen skulle därför kunna vara en fiende till blåmusslor då de kan ta blåmusslornas näring och boplatser.

Var finns den

Läs mer: