Perukalg eller grov agaralg (Gracilaria vermiculophylla)

Perukalg är en rödalg som ursprungligen kommer från Asien där den odlas och används till agar (ett slags förtjockningsmedel som bl.a. används i glass och kosmetika). Denna rödalg hittar man vanligtvis grunt på sand eller lerbottnar. Den förekommer oftast lösliggande i stora nystan och kan då sno in sig i fisknät eller linor. Perukalg kan bli upp till 1 m lång och har oftast inte någon påväxt av andra alger eller smådjur. Grenarna är brungula till brunröda, halvgenomskinliga och sega. Småbitar, mindre än 1cm, kan växa ut till nya plantor. Därför kan perukalg sprida sig lätt. I Sverige upptäcktes perukalgen i Göteborg 2003 och har spritt sig i Bohuslän och Halland. Denna rödalg kan överleva lång tid i mörker och kom förmodligen hit med barlastvatten i fartyg. Perukalgen trivs i samma miljö som ålgräs och kan vara ett hot för ålgräsets överlevnad. Detta skulle då också kunna vara en fara för många djurs överlevnad, eftersom ålgräsområden är viktiga barnkamrar för fisk och andra djur.

Var finns den

Läs mer: