VattenkikarenFakta

Skaffa bevis

Alla steg i figur 1 bör finnas med för att en vetenskaplig utforskning verkligen skall bli logiskt utförd. Efter en översiktlig genomgång beskrivs alla steg utförligt och med exempel.
    Syftet med protokollet är att avgöra om en möjlig förklaring till något som vi uppmärksammat i naturen verkligen är riktig. En undersökning som utförs på rätt sätt skall bara ge upphov till en av endast två saker: Antingen får den oss att behålla förklaringen som möjlig eller förkasta den som felaktig. Vi kan vara säkra på att förklaringen är felaktig när resultatet av vår undersökning är att det som förklaringen förutsäger inte skedde. Dessa resultat anges av hypotesens motsats som kallas nollhypotesen (se figur 1). Eftersom det mesta i den levande naturen varierar, genom att t.ex. individer är olika, måste hypotesen ange vilka mätvärden som vi kan förvänta oss få om förklaringen stämmer. Nollhypotesen anger vilka värden vi bör få om förutsägelsen från förklaringen inte stämmer. Om undersökningen ger resultat som stämmer med nollhypotesen blev det alltså inte som förklaringen förutsäger. Vi behåller då nollhypotesen och förkastar hypotesen och modellen i figur 1.
    Förutsättningar för att behålla modellen har vi när det som förklaringen förutsäger skall ske verkligen sker. Om undersökningen ger resultat som stämmer med hypotesen blev det alltså som förklaringen förutsäger. Då förkastar vi nollhypotesen och har stöd för modellen i figur 1.
   Ett varv i denna vetenskapliga process är inte tillräckligt. Förklaringar måste ständigt jämföras med andra och utsättas för nya kritiska prövningar.

Iakttagelser och förklaringar

Vi börjar med observationer eller iakttagelser, vilket t.ex. kan vara att en viss art av alger brukar växa på en viss nivå på stranden. Sedan behöver vi formulera en förklaring till observationen. Att hitta på förklaringar till sådant som vi upplevt, eller har hört talas om, är något som vi alla gör ständigt, helt naturligt. Det kräver inte någon vetenskaplig utbildning, bara att man funderar och använder sitt sunda förnuft. Förklaringarna kan vara enkla eller mycket komplicerade och vi kan kalla dem modeller, teorier eller något annat. Förklaringarna funderar vi ut själva, läser oss till eller kommer fram till efter diskussioner med andra. Det viktiga med modellerna är att de kan ge logiska förklaringar till observationerna. En modell måste vara en möjlig förklaring till det som man har sett.
Föregående sida Sida 2 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson