VattenkikarenFakta

Sammanfattning

Vetenskapligt arbete innebär alltså konstruerandet av modeller som kan förklara observationer följt av att man från modellerna föreslår hypoteser som man vänder på till nollhypoteser och testar i experiment. (Titta på figur 1 igen). De förklaringar som man kan acceptera som vetenskapliga är sådana som har överlevt experiment av den här typen. Då har vi inte kvar några andra förklaringar som kan förklara observationerna bättre. När någon föreslår en ny modell som skulle kunna förklara observationerna måste vi testa den mot den modell som vi för tillfället tror är den riktiga. Först då kan vi avgöra vilken modell vi skall överge på grund av att den är felaktig.

Förklaringar kan bara gälla tills vidare

Alla förklaringar kan bara vara tillfälliga och gälla tills vidare. Det beror delvis på att man aldrig kan bevisa att en förklaring är sann. Men det som också gör att det är så svårt att beskriva havet och dess invånare, samt att förklara olika fenomen, är förändringar och skillnader mellan olika platser och tillfällen. Det som är sant på en plats vid ett tillfälle kanske inte stämmer på en annan plats eller vid ett annat tillfälle.
Föregående sida Sida 11 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson