VattenkikarenFakta

Vi har alltså dessa båda uppsättningar av hypoteser:
    1. Om man tar bort musslor av den ena arten så kommer antalet musslor av den andra att öka.
    2. Om flyttar musslor till platser med en annan salthalt kommer fler att dö än om man flyttar dem till platser med liknande salthalt.

Experiment

För att skilja de olika hypoteserna, som de olika modellerna ger upphov till, måste vi göra de rätta experimenten. Vi måste - experimentellt - skapa sådana förhållanden att det som de olika modellerna förutser kan ske. De riktiga experimenten är de där dessa förhållanden ingår och jämförs med platser som fortsätter att vara på det sätt som där vi gjorde de ursprungliga observationerna. Vi förutsäger alltså större förändringar på de platser som vi förändrar i enlighet med hypotesen jämfört med platser som vi inte har förändrat alls.

Kontroller

För den första hypotesen måste vi ta bort musslor av den ena arten från vissa områden så att vi kan se om antalet av de andra musslorna ändras i dessa områden. Men vi måste också ha kontroller så att vi kan vara helt säkra på att en eventuell ökning i antalet musslor i experimentområdena verkligen beror på att vi tog bort musslor av den andra arten där. Det kan ju ske en storskalig ökning i antalet musslor längs kusten som inte beror på att vi tog bort förmodade konkurrenter i experimentområdena. Därför måste vi jämföra vad som sker i experimentområdena med vad som händer i kontrollområden, där vi kan se vad som händer med antalet musslor där vi inte har tagit bort några förmodade konkurrenter.
Föregående sida Sida 7 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson