VattenkikarenFakta

Två åsikter

Du föreslår alltså en helt annan modell som förklaring till observationerna. Du hävdar att arterna finns i olika livsmiljöer på grund av skillnader i salthalt. Den ena arten behöver hög salthalt i omgivningen, annars tar dess vävnader upp alldeles för mycket vatten så att de sväller och förstörs. Den andra klarar lägre salthalter, men förlorar alldeles för mycket vatten till omgivningen i saltare miljöer. Närvaro av den ena arten spelar ingen roll för överlevnaden hos den andra arten.
    Din förklaring är lika bra som din väns i ett viktig avseende. Bägge åsikterna kan förklara varför du hittar flest av den ena musselarten på vissa platser och flest av den andra arten på vissa andra platser. Bägge modellerna är giltiga försök att förstå och förklara de observerade mönstren. Men förklaringarna som sådana är helt olika. Den ena förklaringen innebär att de båda musselarterna påverkar varandra så att de inte kan leva tillsammans. Den andra förklaringen betonar skillnader i miljön: De båda musselarterna kan inte leva i samma salthalter.

Falsifikationism

Vi står nu inför ett problem. Vi har två modeller som kan förklara det vi iakttagit. Dessutom finns det ju flera andra möjliga förklaringar. Därför behöver vi verkligen en bra metod, som kan hjälpa oss när vi skall försöka avgöra vilken av dessa olika förklaringsmodeller som kan vara den rätta. Vi skulle kunna välja att argumentera med varandra för att diskutera oss fram till vilken förklaring som är korrekt, eller så kan vi försöka oss på en procedur som är vetenskaplig.
Föregående sida Sida 4 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson