Vattenkikaren

Fakta


Skräppe-tare

Växer på vintern

Tareplantan växer i bladskivans nedre del, vid övergången till skaftet. Varje år växer en ny bit bladskiva ut, som skjuter den gamla bladskivan framför sig. Skaft och fästgrenar lever i flera år. Skräppe-tare kan bli 3,5 år.
Tillväxt av skräppe-tare

Den könlösa plantan av skräppe-tare föds på våren. Den är några centimeter på sommaren. Under andra året växer den på längden på vintern, på bredden på våren och ökar i tjocklek på sommaren. Den förökar sig, och bildar många könliga plantor på hösten-vintern. Därefter går bladskivan ofta sönder.


För att en alg skall växa behöver den ljus, för sin fotosyntes, och näringsämnen. Ett viktigt näringsämne är kväve. I Sverige är det för lite ljus mitt i vintern för algernas fotosyntes. På vintern är det mycket kväve i havsvattnet, men på sommaren är det lite. Detta är ju lite problematiskt för havets alger. Bäst vore ju om det var mycket ljus och mycket kväve samtidigt. Läs på nästa sida hur tare-arterna gör för att växa både på sommaren och på vintern.

Föregående sida

Sida 2 av 9

Nästa sida

Två typer

Växer på vintern

Kemisk bekämpning

Blåser sönder

Vajande skogar

Skydd för djur

Tre tare-arter

Massor av kombu

Botade struma

Finns i glass


Skräppe-tare     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson