Vattenkikaren

Fakta


Skräppe-tare

Växer på vintern, forts.

Taren har löst problemet på ett smart sätt. På sommaren tar den genom fotosyntesen upp energin i solljuset, och lagrar denna i energirika kemiska föreningar. När det på vintern är lite ljus men mycket kväve i vattnet, kan plantan bryta ner de energirika föreningarna och få energi för att kunna växa.
   På vintern tar plantan upp kväve allt vad den kan. En del av kvävet använder plantan till att växa, och resten kan plantan lagra inför sommaren, då det blir mer ljus igen.
Tillväxt hos tare

Förenklad bild av hur tare-arter kan växa hela året. På sommaren fyller de på lagret av energirika föreningar och tömmer lagret av kväve. På vintern tömmer de lagret av energirika föreningar och fyller på lagret av kväve.


Föregående sida

Sida 3 av 9

Nästa sida

Två typer

Växer på vintern

Kemisk bekämpning

Blåser sönder

Vajande skogar

Skydd för djur

Tre tare-arter

Massor av kombu

Botade struma

Finns i glass


Skräppe-tare     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson