Vattenkikaren

Fakta


Skräppe-tare

Kemisk bekämpning

Unga plantor bildar slem och ämnen som luktar och smakar illa. Djur och alger kan därför inte fästa på den hala ytan. Algen tillverkar alltså kemiska bekämpningsmedel för att hålla inkräktare borta.
   Äldre plantor brukar däremot ha mycket påväxt på sig, mest mossdjur, hydroider och fintrådiga alger. Djuren och algerna skuggar plantan så att den inte kan ta upp så mycket ljus för sin fotosyntes. Man kan säga att en sådan alg svälter, eftersom den p.g.a. ljusbrist inte kan bilda tillräckligt med energirika föreningar.

Blåser sönder

Skräppe-tare blir normalt 3 år. Den dör oftast under en storm, då vågorna sliter loss plantan från botten. Om djur, t.ex. laminaria-skålsnäcka eller dröbakborre, ätit av fästgrenar eller skaft, slits plantan lättare loss. Även bakterier kan äta av gamla plantor. Bakterierna äts av smådjur, som i sin tur blir mat åt större djur.

Laminariaskålsnäcka äter av tare
Laminaria-skålsnäckor äter av bladskivan på en tare.


Föregående sida

Sida 4 av 9

Nästa sida

Två typer

Växer även på vintern

Kemisk bekämpning

Blåser sönder

Vajande skogar

Skydd för djur

Tre tare-arter

Massor av kombu

Botade struma

Finns i glass


Skräppe-tare     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson