Vattenkikaren

Fakta


Skrîppe-tare

Skydd för djur

Precis som skogsträden på land är det få djur som äter av taren. Den nytta djuren har av taren är istället att de finner skydd här. Ovanför tarens bladskivor ser man ibland stim av småfisk, som kan vara sjustrålig smörbult. Där lever också större fiskar som stensnultra och berggylta.
   Ner under bladskivorna, vid tarens skaft och fästgrenar, är det skuggigare med endast glimtar av ljus när bladskivorna vajar med vågorna. Eftersom vattnet hela tiden rör sig blir det aldrig syrgasbrist härnere. I dunklet klarar sig rödalger bra, t.ex. skära kalkkrustor. Man hittar också många djur, t.ex. svampdjur, hydroider, havsanemoner, mossdjur och havsborstmaskar.

Skaft av tare
Bladskivorna från taren utgör ett skuggande tak ovanför skaft och fästgrenar. På bilden ser man vita mossdjur som lever på skaft från finger-tare eller stor-tare.


Föregående sida

Sida 6 av 9

Nästa sida

Två typer

Växer på vintern

Kemisk bekämpning

Blåser sönder

Vajande skogar

Skydd för djur

Tre tare-arter

Massor av kombu

Botade struma

Finns i glass


Skräppe-tare     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson