Vattenkikaren

Fakta


Brännmanet

röd hornkorall

Röd hornkorall är ett åttastråligt koralldjur.Sexstråliga koralldjur

Sexstråligt koralldjur

De här koralldjuren har inte grenade tentakler. Tentaklerna sitter i två eller flera kretsar och deras antal är oftast delbart med sex. Sexstråliga koraller lever ensamma eller i kolonier. De är mjuka eller hårda med kalk eller hornämne som stöd.

Det är till stor del sextaliga koraller som bygger upp de tropiska korallreven. Där lever de tillsammans med mikroskopiska alger. De små algerna lever i korallpolypen; korallen och algen har båda nytta av varandra. Det betyder att korallreven måste finnas på grunt vatten så att algen får ljus. Ögonkorallen lever inte tillsammans med någon alg. Därför kan den leva på så djupt vatten. Ögonkorallen hör till gruppen stenkoraller. Inom gruppen sexstråliga koralldjur finns i våra vatten också havsanemoner (t.ex. havsros) och cylinderrosor.
    Gruppen koralldjur består av ca 70 arter i Sverige och ca 6 000 arter i hela världen.
    Läs mer om olika koralldjur!

Föregående sida

Sida 9 av 13

Nästa sida

Nässeldjur

Nässelceller

Polyp och medusa

Två skikt

Inget huvud

Hydrozoer

Maneter

Koralldjur

Bild av systematiken

Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson