VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Vid asexuell förökning uppstår nya individer från endast en förälder och därför får de alla samma arvsanlag. Dessa genetiskt lika individer kallas kloner. Ibland lever asexuellt producerade individer helt åtskilda. Det gäller t.ex. de generationer av alger som bildas ur sporer.
<A HREF="metrid.mov">[Se en havsnejlika som delar sig (1,7 MB)]</A>
Havsnejlikor kan föröka sig genom att dela sig mitt itu. (Prova också att spela upp filmen snabbt genom att dra i spännet.)


Många små blir stort

Vy över korallrev 65 kB

I de varma tropikerna är det de kolonibildande nässeldjuren som till största delen bygger upp de stora och fantastiska korallreven. Men förmågan att bilda kolonier är viktig i jordens medelvarma (tempererade) hårdbottensmiljöer också, även om nässeldjurens kolonier inte blir lika stora och dominerande här.
Föregående sida Sida 12 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson