Vattenkikaren

Fakta

Brackvattenslevande havstulpanUtbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största diameter: 1,7 cm.
Utseende: Kalkskalet är vitt - grått. Öppningen är smalt oval eller diamantformad. Havstulpaner är ofta platta, men ibland kan denna art, liksom andra arter, växa på höjden. Jämför brackvattenslevande havstulpan med räfflad havstulpan och glipande havstulpan.
Djup: Brackvattenslevande havstulpan lever från nära medelvattenlinjen till ca 6 m djup; i sällsynta fall kan man hitta den betydligt djupare.
Livsmiljö: Arten är vanlig på båtbottnar, men den kan också sitta fästad på t.ex. klippor, stenar, alger och skal.
Övrigt: De böjda mönstren i bottenplattan avspeglar hur havstulpanen har legat vänd i olika riktningar under uppväxten. Den ligger på olika sätt för att lättare kunna hålla cirrerna vända mot de oftast förekommande vattenströmmarnas riktning.
    Förmodligen kom brackvattenslevande havstulpan hit på 1800-talet från Australien.
    Arten tål låga salthalter. I utsötade miljöer, där räfflad havstulpan inte klarar sig, kan den bilda vita bälten.
    Den grupp som arten tillhör har karaktäristiska larver.
Systematik: Brackvattenslevande havstulpan ingår i gruppen rankfotingar, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.


Brackvattenslevande havstulpan    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson