Vattenkikaren

Fakta

Taggig tångbark

Taggig tångbark 48 kB

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: Kolonierna kan bli decimeterstora. De enskilda individernas ‘hus’ (zooecier) blir ca 0,5 mm stora.
Utseende: De tunna, men av kalk något förhårdade kolonierna av taggig tångbark är lättast att känna igen när de är så stora att de bildar stjärnformiga blaffor. Färgen är ofta silvervit. Husen är avrundade och runt kanterna av dess öppningar finns det taggar. Ibland kan den främre taggen vara närmast millimeterlång. Då ser det ut som att kolonin bär mängder av borst. De längsta borsten brukar de kolonier ha som växer runt cylindriska alger.
    Jämför taggig tångbark med slät tångbark och några andra mossdjur.
Djup: 0-70 m.
Livsmiljö: Man finner taggig tångbark på alger, klippor, stenar, skal m m.
Övrigt: Taggig tångbark fångar och äter partiklar som svävar i vattnet. Det är ganska få djur som äter mossdjur, men vissa havsspindlar, sjöborrar och nakensnäckor gör det.
    Taggig tångbark brukar inte finnas där vattnet är utsötat. Där ersätts den ofta av den snarlika arten Electra crustulenta, som är vanlig ända upp i Bottenviken.
Systematik: Taggig tångbark ingår i gruppen mossdjur.


Taggig tångbark     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson