VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Förutom bland nässeldjuren finns det kolonibildande arter också inom grupperna svampdjur, mossdjur och sjöpungar. Andra djurgrupper som har viktiga representanter på hårdbottnar är t.ex. plattmaskar, slemmaskar, nematoder, ringmaskar, blötdjur, leddjur, armfotingar och tagghudingar - men hos dessa är individerna nästan alltid solitära. Visserligen kan en del arter föröka sig asexuellt och bilda kloner, men individerna samverkar inte i större sammanhängande kolonier.
    Att bilda kolonier som består av moduler innebär att djuren kan växa sig stora utan att moduler och organ måste ändra storlek. Detta gör att de kan vara flexibla i sin uppbyggnad; de har t.ex. förmåga att anpassa formen efter lokala förhållanden som underlagets form, eller efter andra organismer som de har kontaktytor mot.

Slå samman eller slå ihjäl

Inom kolonierna brukar det finnas en viss samordning, och en viss arbetsfördelning mellan de ingående modulerna, men självständigheten hos olika delar är oftast större än vad den är mellan olika delar hos en solitär organism. En skada på en kolonibildande organism behöver inte bli ödesdiger. Kolonierna har en god förmåga att både klara sig utan skadade delar och att återskapa dem. Många kan byggas upp igen även från små fragment eller t.o.m. enstaka celler. Vissa genomgår cykler av nedbrytning och återuppbyggnad, vilket innebär att gamla utslitna moduler ersätts med nya fräscha.
Kamp mellan kolonier 17 kB
Slät tångbark och taggig tångbark som delvis utnyttjar samma ytor på en tareplanta. Den största kolonin har en diameter på ca 10 cm.

Föregående sida Sida 13 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson