Aquascope

Fakta

Nästan alla organismer bär på parasiter

Den vanligaste parasiten på valthornssnäcka utgörs av några arter sugmaskar (trematoder), men även vissa spordjur (sporozoer) och virvelmaskar (turbellarier) förekommer. Valthornssnäckan får troligtvis i sig parasiterna via födan eller genom att de borrar igenom snäckans hud. Om en valthornssnäcka infekteras av en tremtodlarv kan detta leda till att snäckan blir steril. Hannar, som infekterats, har generellt en mindre penis jämfört med oinfekterade hannar. Könsorganets storlek kan därmed avslöja om infektionen pågått länge eller uppkommit nyligen. Han- och honsnäckor löper lika stor risk att bli utsatta för infektion och infektionsrisken varierar inte under året. Alla storlekar/åldrar är utsatta för infektion, men man har inte sett att äldre valthornssnäckor bär på fler parasiter. Det är därför troligt att de flesta snäckor inte överlever så länge efter att de infekterats.

Parasiter avslöjar hur vattnet mår

Närvaro av parasiter på valthornssnäcka kan vara ett tecken på att det omgivande vattnet är någorlunda rent. Parasiterna är mycket känsliga för föroreningar och total avsaknad av parasiter kan indikera att vattnet är mycket förorenat. Genom att regelbundet studera parasitförekomsten kan man på ett tidigt stadium upptäcka om en ogynnsam förändring av miljön skett, innan mindre känsliga organismer påverkats. I Skottland har man testat sambandet mellan parasitförekomst på valthornssnäckor med graden av förorening i vattnet. Andelen valthornssnäckor som infekterats var mycket litet vid en dumpningsplats för avloppsslam, men ökade med avståndet från källan. Detta beror troligtvis främst på att vissa spårmetaller är giftiga för sugmaskens larvstadie, vilket minskar parasitöverförandet till valthornssnäckan. Att använda ett biologiskt indikatorsystem där man tittar på valthornssnäckans parasitförekomst underlättas av att snäckorna är vanliga och att de rör sig över små områden samt lever associerat till havsbotten.

 

Föregående sida

Sida 9 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäcka


Valthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson