Aquascope

Fakta

 

Hannen lockas av dofter

När det är dags för parning rör sig hannarna mot honorna. Temperaturen är troligtvis den utlösande faktor som får honorna att ge ifrån sig de feromoner som attraherar hannarna. Vid amerikanska Atlant-kusten, där vattnet är mycket kallt, sker parningen under senvår/sommar när vattentemperaturen stigit. Utvecklingen av nya individer i äggkapslarna sker fortare i ett varmt vatten, vilket kan vara gynnsamt i områden med mycket rovdjur. Längs Europas kust är vattentemperaturerna, tack vare Golfströmmen, högre. Här sker parningen under senhöst till tidig vår, vilket kan bero på att höga temperaturer är ogynnsamt för embryoutvecklingen och att det vintertid inte finns lika många rovdjur. Valthornssnäckan äter mindre under tiden för fortplantning, men även vid höga sommartemperaturer då de är mer inaktiva och stressade.

Stor produktion av ägg


Äggen förvaras i kapslar och en hona lägger
normalt ca 140 äggkapslar, var och en
innehållande ca 2000 ägg.


Två honor som lägger sina äggsamlingar
tillsammans.

Valthornssnäckor har normalt en jämn fördelning mellan honor och hannar. Honorna parar sig ofta med flera hannar och detta leder till att snäckor som kläcks ur en och samma äggmassa har större

 

genetisk variation. En hona kan, till skillnad från hannen, inte para sig varje år vilket kan bero på att det tar längre tid än ett år att producera ägg.
   Efter parningen lagras spermierna i honan i upp till åtta veckor och honan kan därmed själv styra tid och plats för äggläggning. Honorna fäster sina ägg till ett hårt substrat på lite grundare vatten.
   Ju större en hona är desto fler ägg och unga snäckor utvecklas i varje äggkapsel.Vid brist på hårt substrat lägger flera honor sina ägg tillsammans och det är inte ovanligt med kollektiva äggsamlingar på upp till 3 000 äggkapslar. Dessa ansamlingar är känsliga för vågornas aktivitet och efter stormiga perioder kan man ibland se äggmassor som spolats i land.
   Valthornssnäckan omger sina äggsamlingar med kapslar som innehåller få eller inga ägg. Dessa utgör ungefär 10 % av det totala antalet kapslar och är troligtvis en försvarsmekanism mot rovdjur som t.ex. sjöborrar. På stranden kan man ibland finna tomma äggkapslar som flytit upp efter kläckningen.


 

 

Föregående sida

Sida 7 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäcka


Valthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson