Aquascope

Fakta

Intresset för valthornssnäckan ökar

Valthornssnäckan är en av de största och vanligaste snäckorna i Nord-Atlanten. I flera länder pågår idag ett fiske efter valthornssnäcka, som många anser vara en delikatess. I Sverige utgör valthornssnäckan en hittills outnyttjad resurs, men intresset för att fiska arten har ökat. På Tjärnö marinbiologiska laboratorium pågår sedan 1995 "Projekt valthornssnäcka" som syftar till att klarlägga valthornssnäckans biologi samt att bedöma hur vanlig den är i våra svenska vatten. Denna forskning är mycket viktig för att ett framtida fiske i Sverige ska kunna bedrivas på ett långsiktigt och kontrollerat sätt. Vid ett för hårt fiske minskar valthornssnäckan i medelstorlek och när det inte finns tillräckligt många könsmogna individer kvar, går bestånden en dyster framtid till mötes. På flera håll i världen, däribland flera Östasiatiska länder, har snäckorna minskat betydligt i antal eller rent av utrotats. För att vi i Sverige inte ska göra samma misstag är det viktigt att vi inför regler som garanterar snäckans, och ett eventuellt fiskes, fortlevnad.

 

Början till ett nytt fiske utmed svenska västkusten?

I dagsläget sker inget fiske efter valthornssnäcka i Sverige. Valthornssnäckan är vanlig som bifångst i burar avsedda för hummer, havskräfta och krabba, men fångas även i bottengarn och vid bottentrålning. I flera länder, t.ex. Japan, Ryssland, Frankrike, Kanada och Storbritannien, pågår idag ett fiske efter valthornssnäcka och i Sverige har man nu fått upp ögonen för denna art. Marknaden finns främst i Japan och Korea, som är stora konsumenter av valthornssnäckan. För att studera utfallet av ett fiske efter valthornssnäcka i Sverige pågick, under åren 1995-1996, ett kontrollerat provfiske.

 

 

Föregående sida

Sida 12 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäckaValthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson