Aquascope

Fakta

Mer om valthornssnäckan

Var lever valthornssnäckan?

Valthornssnäcka är en vanligt förekommande art i norra Atlantens kustnära områden; i Europa, från Norge till Spanien och i Nord-Amerika, från Labrador till New Jersey. I Sverige förekommer den framför allt i Skagerak och Kattegatt och mer sparsamt i Öresund och södra Östersjön. Valthornssnäckan trivs i kalla havsområden och i salthalter mellan 20 och 30 promille. Arten lever på alla typer av bottnar och på varierande djup, men är i Sverige vanligast på mjukbottnar mellan 5 till 200 m djup. Under olika skeden i livet tycks valthornssnäckan föredra olika föda och livsmiljö, unga snäckor lever på grundare vatten jämfört med äldre.


Valthornssnäckan är vanligast på mjukbottnar. 

 

 

Sida 1av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäcka


Valthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson