Aquascope

Fakta

 

Gott om valthornssnäckor i Kattegatt

Provfisket visade att det, framför allt i Kattegatt, finns goda möjligheter för ett framtida fiske efter valthornssnäcka. De största fångsterna erhölls på mjukbottnar på omkring 20 m djup. Provfisket var inte inriktat på att fånga stora mängder utan på att försöka kartlägga bestånden över ett stort område. Som redskap användes perforerade plasttunnor, s.k. kupor, med en tyngd nedtill och en nätingång på ovansidan. Valthornssnäckan lockades till kuporna genom att fiskrens placerats inne i kupan. Totalt fiskades 5,5 ton valthornssnäckor och i medeltal innehöll varje kupa 1,7 kg. En kupa lockar valthornssnäckor från en radie på 20 meter, vilket motsvarar ett område på ca 1 000 kvadratmeter.
   Medelvikten av snäckorna var 40 till 85 g. Mindre snäckor är troligtvis underrepresenterade då de kan fly ut ur kuporna samt genom att de troligtvis lever på grundare vatten jämfört med större snäckor. Vid jämförelse med andra länder är storleken på de fångade snäckorna i Sverige mycket större. Ur ekonomisk synvinkel är detta mycket positivt för yrkesfiskarna som får mer betalt för stora snäckor än för små. Priset för ett kg valthornssnäckor inklusive skal uppgår till ca 4 kr. Av den totala vikten utgör den ätbara delen omkring 25 %. Vattendjupet har stor betydelse på köttets konsistens. Kvaliteten är sämre hos snäckor som levt på djupt vatten. För att få så största möjliga fångst bör kuporna ligga i vattnet i 2 till 3 dygn, en längre liggtid ger inte större fångst. Faktorer som påverkar hur stor fångsten blir är främst parningssäsong, vattentemperatur och strömförhållande. Bifångsterna vid fisket med valthornskupor är mycket små (11 %) och utgörs till största delen av kungssnäcka (Neptunea antiqua) och olika krabbarter.


Valthornskuporna importerades från England
där man vanligtvis fiskar med 50 till 60 kupor
länkade med ca 18 meters mellanrum.

Föregående sida

Sida 13 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäcka


Valthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson