Aquascope

Fakta

 

Inlärt beteende

Det är oftast bara stora valthornssnäckor som söker sig till Leptasterias polaris som intar föda, mindre snäckor är troligtvis mer sårbara mot detta rovdjur. De vilda kasten och rörelsen av skalet, som utgör ett försvar, uppvisas alltid hos gamla men sällan hos unga valthornssnäckor. Detta kan bero på att försvarsbeteendet utvecklas när snäckan blir äldre eller att det är de individer som försvarar sig som överlever till vuxenvärlden. Den höga dödligheten bland unga snäckor (3 - 5 cm i skallängd) skulle kunna stödja den senare hypotesen. När sjöstjärnan inte äter eller befinner sig i rörelse, flyr valthornssnäckan bort från rovdjuret. Snäckor som levt tillsammans med sjöstjärnan har lärt sig när det är bäst att hålla sig på avstånd alternativt närma sig sjöstjärnan. Snäckor som inte levt i närheten av Leptasterias polaris saknar försvarsbeteende vid kontakt med denna.

Arvsanlag styr

Under evolutionens gång har de valthornssnäckor som i högre grad närmat sig en ätande sjöstjärna troligtvis erhållit mer föda jämfört med individer som undvikit sjöstjärnan. Individer som har fått tillgång till mer föda har troligtvis haft större framgång när det gäller att producera avkomma. Valthornssnäckor som är "modiga och smarta" har därigenom spridit sina arvsanlag i större omfattning än "fega och dumma" individer. De har anpassat sig och utvecklat försvar mot de rovdjur som finns i deras omgivning. Denna utveckling går relativt fort då valthornssnäckan har dålig spridningsförmåga och därför inte blandar sitt arvsanlag med individer som lever i områden med andra rovdjur. Förmågan att justera beteende efter rovdjurförekomst och olika födomöjligheter tyder på att valthornssnäckans nervsystem kan samordna information i större omfattning än vad man normalt inte trott att ryggradslösa djur klarar.

 

Föregående sida

Sida 6 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäckaValthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson