Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

Ursprung och utbredningshistoria  

Sargassosnärja härstammar ursprungligen från Japan där den växer med 27 släktesfränder i kustvatten påverkade av varma havsströmmar. Sargassum-släktet är spritt över hela jordklotet och de flesta ingående arterna har aldrig varit i kontakt med Sargassohavet där algmassorna främst utgörs av de två arterna Sargassum natans och Sargassum fluitans. Det är heller inte unikt med Sargassum-arter i Europa. I Medelhavet finner man 3-6 naturligt växande arter.
   Under 1940-talet dök sargassosnärja upp på Nordamerikas västkust, troligen som ett resultat av tidigare import av "japanska jätteostron". Man misstänker att sargassosnärja kommit som sporer eller småplantor på skal av japanskt jätteostron. För närvarande finns algen utbredd från Alaska till Mexico.
   Efter det att det "japanska jätteostronet" har införts som vuxna individer i Frankrike hittade man ett drivande exemplar av sargassosnärja för första gången 1971 utanför Portsmouth i England. Två år senare fann man ett fastsittande bestånd på Isle of Wight. På de tjugo år som gått har sargassosnärja spridit sig längs Europas kuster och till Medelhavet. I danska Limfjorden upptäckte man sargassosnärja 1984 för första gången i nordiska vatten. Där växte täta bestånd av upp till 2 m långa plantor, från ytan och ner till ca 2 m djup. Bestånden var bäst utvecklade bland blåstång och sågtång på 0,5-1 m djup. Även på Jyllands västkust gjorde man en del fynd. Under 1992 fann man de första fastsittande plantorna på den danska sidan av Kattegatt. På Norges sydkust gjorde man 1984 en del fynd av drivande plantor, men fastsittande plantor påträffade man först 1988. Sargassosnärja finns nu längs hela den norska sydkusten.

 

 

 

Sida 4 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson