Vattenkikaren Fakta

Hur grunda vikar drabbas av övergödning

Grön botten 10 kB
Det är alldeles luddigt av snabbväxande grönalger som täcker både botten och fleråriga långsamt växande alger.
Generellt kan man säga att vid övergödning av grunda vikar i Västerhavet förlorar de fleråriga algerna och ålgräs i konkurrenskraft till de ettåriga och snabbväxande algerna. De ettåriga algerna är ofta s.k. opportunister, dvs. de tar snabbt miljöer i anspråk som är rika på resurser.
    Ökad näringstillgång i havet gynnar alltså makroskopiska alger, som är trådformiga, kortlivade och snabbväxande. Dessa växer som epifyter (påväxta) på de fleråriga algerna, som kan slås ut då de skuggas så att de inte kan fotosyntetisera. Kraftiga vågor sliter loss många av de fintrådiga algerna och kastar upp dem på stränder där de sedan ligger och ruttnar. I övergödda vikar som är skyddade från vågor kan fintrådiga alger klara sig utan att sitta fast. Istället flyter de omkring i stora sjok eller bildar mattor som ligger på botten.
    De alger som har ökat i grunda vikar i samband med övergödning hör främst till släktena Cladophora, Enteromorpha, Ulva, Ulvaria, Ulothrix och Rhizoclonium.
Föregående sida Sida 17 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson