Vattenkikaren Fakta

Ansvar

Stora myndigheter, organisationer och företag har stor makt och därmed stort ansvar för att miljöförstöringen skall upphöra. Det som de gör kan snabbt få stor effekt. Vad kan då du göra?
    - Ja, vi kan alla åtminstone försöka köpa varor och resa på sådana sätt som orsakar minst skada på miljön. Om många gör så kan det också få stor effekt. Vi kan också försöka påverka viktiga beslut genom att arbeta politiskt på något sätt som vi tycker är lämpligt.
Aktion 33 kB
Miljöaktivister visar vad som annars släpps ut mer dolt under ytan. Detta avlopp kommer från en belgisk fabrik utanför Antwerpen.


Algskörd

Med stöd från EU driver bl.a. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs universitet ett projekt där man försöker komma till rätta med de problem som fintrådiga alger ställer till i grunda vikar. Även om diverse åtgärder leder till att mindre mängder näring når havet kommer problemen i grunda vikar att kvarstå eftersom mycket näring finns lagrat i organismer och bottensediment.
Föregående sida Sida 27 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson