Vattenkikaren

Fakta

Studier av klippstrand

KlippstrandsekologiOrganismer på klippstränder
som antingen lever här eller har spolats upp här

Organismer på klippstränder i Bottniska viken

Svart bältesbakterie

Blåstång

Kräkel

Rödslick

Saltlav

Strandbrosklav

Strandorangelav

Vanlig vägglav

Bergborsting

Enkel rörhinna

Öronmanet

Rovborstmask

Blåmussla

Brackvattenslevande
havstulpan

Pungräkor

Skorv

Tånggråsugga

Torsk

Tångsnälla

Storspigg

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson