VattenkikarenFakta

Klippstrandsekologi

Massförekomst av blåmusslor

Musseltapet 41 kB
Denna bergsklyfta är utsatt för mycket kraftiga vågor och dess väggar täcks nästan helt av blåmusslor. Musslorna är sammanvävda av byssustrådar till täta mattor. När musslorna växer blir det trångt - då händer det att grannar pressar loss varandra från underlaget och att musslor börjar sätta sig i lager på varandra. Detta gör det lätt för vågorna att slita loss stora sjok ur musselmattorna. På så sätt kan andra organismer - t.ex. rödalger och havstulpaner - få fria ytor att slå sig ned på.

Musseltapet
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson