VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Fragmentering behöver inte bara uppkomma genom skador, utan kan vara en process om kolonin själv sätter igång för att klona sig själv och bilda nya kolonier. Detta betyder att storlek inte är direkt relaterad till ålder på samma sätt som hos solitära organismer.
    Storlek är betydelsefullt eftersom stora kolonier har bättre förutsättningar att klara predation och konkurrens. Ett snabbt och effektivt sätt att öka i storlek är att förena sig med andra kolonier. För att detta skall vara möjligt måste kolonierna stämma överens genetiskt och immunologiskt, dvs. försvarsmässigt. Det händer att olika kolonier bekämpar varandra. Kolonier som inte känns igen som närbesläktade kan bli angripna på olika sätt, och de kan t.o.m. bli helt överväxta.

Variation och förändring

Organismernas livsvillkor är olika på olika platser. Förhållandena förändras också med tiden. Fastsittande arter av mikroskopiska kiselalger finns t.ex. ofta direkt på sandbotten. Men de kan också snabbt dyka upp i stora mängder på klippstränder. Trots sin ringa storlek kan man lätt upptäcka dem när de under vår eller tidig sommar blommar upp och lägger sig som svagt guldglänsande slöjor över t.ex. alger.
    I bildens starka solljus skimrar det vitt kring brunalgen sargassosnärje (Sargassum muticum). Detta flor innehåller bl.a. diatoméer och partiklar från vattnet, som har fastnat i det något klibbiga och finmaskiga nätverket av mikroalger.
Sargassum muticum med diatoméer 18 kB

Föregående sida Sida 14 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson