VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Verklig nytta gör betarna - liksom rovdjuren - för de större algerna när de håller dem rena från påväxter. Förutom att påväxten tynger ner och skuggar algerna kan den försvåra för algerna att ta upp näring från vattnet och dessutom gör den så att vågor och strömmar får bättre grepp, så att de kan slita loss individer.Ledsnäckor som betar35 kB
Ledsnäckor är viktiga betare på röda hinnartade alger och skära kalkkrustor. I bilden finns bl.a. också mossdjur, sköldpaddskålsnäcka, små vita rör av havsborstmask (Spirorbis sp) och krusbärssjöpung.


Energi- och materialflöden

De till storleken dominerande livsmiljöerna i havet är de fria vattenmassorna (pelagialen) och oceanernas bottnar, som till allra största delen består av mjuka sediment. Klippständer utgör en ytterst liten del av livsmiljöerna i havet, eftersom kustområdena bara är en smal remsa längs gränsen mellan land och hav. Jämfört med organismernas vikt i pelagialen och i mjukbottnarna är den sammanlagda vikten hos de organismer som lever på klippstränder bara en liten bråkdel
Föregående sida Sida 47 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson