VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Vad är en klippstrand?

Stenar och klippor 18 kB
Stränder är uppbyggda av material som har olika kornstorlek. Lera består av mycket små mineralpartiklar som är mindre än 0,002 mm; i mjäla är de 0,002-0,02 mm; i mo är de 0,02-0,2 mm; i sand är de 0,2-2 mm; i grus är de 2-20 mm; i sten är de 2-20 cm; i block är de 20 cm eller mer. De stenar och block som på grund av vågornas rörelser slår emot varandra kallas klapper. De största blocken och det fasta berget kan man kalla klippor. Ibland är partiklarna väl sorterade - så att man har goda skäl att tala om stränder av en viss typ - men ofta är material av olika storlek blandade.
   De stränder som består av de mindre partiklarna berättar vi om i avsnittet om sandstrandsekologi. I det här avsnittet om klippstrandsekologi berättar vi om stränder som består av stenar eller större material. Uppåt stranden sträcker vi oss så långt som stänk från vågor når, neråt sträcker vi oss ungefär så långt som tillräckligt med ljus når för att alger skall kunna växa.
Föregående sida Sida 2 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson