VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Trift och lavar 28 kB
Trift och vissa lavar hör till de få landorganismer som kan leva på klippor nära havet.

Även de organismer som har sin huvudsakliga utbredning på land möter svårigheter när de försöker utnyttja klippstränder som livsmiljöer. För att kunna leva här måste landorganismerna tåla att ibland bli utsatta för havsvatten. Exempel på landorganismer som man kan hitta på klippstränder är vissa lavar, blomväxter, kvalster och insekter. Oftast håller de till i de övre delarna av stranden. Det är betydligt färre landorganismer på klippstränder - som låter sig utsättas för vätan från havet - än vad det är marina organismer som låter sig utsättas för luftmiljön.
Föregående sida Sida 21 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson