VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Grunda områden är vanliga längs våra kuster. Här kan vindar som pressar in vatten mot land få speciellt stor betydelse eftersom underströmmarna, som för bort vatten från land, bromsas av friktionen mot botten.
    Ibland kan vädret sätta igång periodiska svängningar i vattenståndet. Detta kan ske i Östersjön som har en sådan form och storlek att det kan bildas så kallade stående vågor. Fenomenet liknar det som händer när man försöker bära en balja med vatten och stöder den mot kroppen. Då kommer vattnet snart i svängning. Det står högt i den ena änden och lågt i den andra, och gungar så fram och tillbaka. I Östersjön händer detta när det t.ex. på grund av kraftiga sydvästvindar blir drygt 1 m skillnad i vattenstånd mellan Finska viken och Kielbukten. När vinden upphör försöker strömmar utjämna skillnaderna, men vattnet får sådan fart att det drygt en halv dag senare blir högt vatten i söder istället. Då vänder vågen och vatten strömmar norrut igen. Vattenytan kan sedan växla lutning på det här sättet i flera dagar.

Lågvatten Island 27 kB
På Island är det tidvattnet som påverkar vattenståndet mest. På denna strand kan tidvattnet orsaka skillnader i vattenståndet på upp till dryga 4 m två ggr varje dygn. Så stora skillnader utsätts inte svenska stränder för ens över långa tidsperioder. I rännan syns rödgula och bruna blad av olika tare-arter.

Föregående sida Sida 23 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson