VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Strandkrabban är ett exempel på en organism som finns vid klippstränder, men som är vanligare vid sten- och blockstränder. Det kan bero på att det är lättare för den att hitta skyddade skrymslen, så att den t.ex. inte spolas bort av vågor eller tas av fåglar, samt att det kan finnas mer föda här.
   På klapperstensstränder är vågornas kraft så stor att stenar och block sätts i rörelse. - De rör sig så mycket att man kan höra hur de skaver och klapprar mot varandra. Det är inte så lätt att hålla sig vid liv i en kvarn eller en mortel. Därför är klapperstensstränder ganska fattiga på liv i svallzonen. Mikroorganismer kan dock finnas här tack vare sin litenhet och snabba tillväxt. De är svåra att se, men du kan ofta märka dem genom att klapperstenarna känns lite slemmiga och hala. Tillfälligtvis kan klapperstenarna vara täckta av snabbväxande alger som är lite större.
    Vågornas skadliga inverkan på strandlivet är alltså störst när de har förmåga att flytta stenar och block. Då kan organismerna aningen skavas bort, eller ofta får uppleva att det som var stenens eller blockets ovansida plötsligt har blivit dess undersida. På vissa stränder förmår däremot inte vågorna att göra så stor skada eftersom stranden är så flack att vågorna på en lång sträcka bryts sönder av alla oregelbundenheter. Mycket av vågornas energi kan dessutom tas upp av smärre rörelse hos stenarna.
Uppkastade stenar 8,5 kB Orubbade stenar 11 kB
Stenarna till vänster har kastats upp av stormvågor. Det ser man på de vita fläckarna av kalk från döda skorpformiga alger. Stenarna till höger ligger mer skyddade för vågor. På och runt dem finns många levande organismer. - De vita fläckarna här är levande havstulpaner.

Föregående sida Sida 35 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson