Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

Vattenbruk

 

Introduktion

Vattenbruk är det svenska namnet för det som internationellt kallas akvakultur. Med akvakultur avses odling av vattenlevande organismer som fisk, musslor, kräftdjur och alger. Odlingen avser att öka produktionen eller värdet av avkastningen över den som normalt förekommer i miljön. Den ekonomiskt viktigaste formen av akvakultur idag är fiskodling.

 

 

Sida 1 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson