Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Musselodlingars miljöfrågor

Musselodlingar bygger på så få ingrepp som möjligt i miljön och dras inte med samma stora miljöproblem som de intensiva fiskodlingarna. Många tycker att blåmusselodlingar är fula och ett faktum är ju att delar av havet blir avspärrade för båttrafik.
    Blåmusslor äter små partiklar som finns suspenderade i vattenmassan. Detta bidrar till en viss utarmning av växtplankton i vattnet som passerar en odling. Under odlingen koncentreras dock organiskt och oorganiskt material som passerat genom musslornas magar och kommer ut som avföring. När bakterier under odlingen bryter ned materialet åtgår mycket syrgas och risk finns för att syrgasen i bottenvattnet tar slut. Då kan produktion av den giftiga gasen svavelväte ske. Syrgasfria bottnar med svavelväteproduktion finns också naturligt i havet.
    Blåmusselodlingen verkar främst påverka botten rakt under och i anslutning till odlingen. I takt med att mängden avfall växer förändras miljön och organismsammansättningen under odlingen. Djuren som levde i botten från början ersätts av små djur som lever i bottens ytlager och inte påverkas av sämre förhållanden längre ner i botten. Det har dock konstaterats att bottnen återhämtar sig mycket snabbt efter att odlingen upphört eller flyttat från platsen. Det stora nedfallet av material och levande/döda musslor under odlingen har också en positiv effekt som att det lockar till sig mycket krabbor och fisk, främst plattfisk. En blåmusselodling innebär en stor koncentration av liv till en liten vattenvolym.
    I dag studeras hur blåmusselodlingar skulle kunna användas för att ge positiva effekter på vattenmiljön. Man menar att musslorna genom att äta plankton binder upp mycket näringsämnen, som sedan plockas ur havet när musslorna skördas. Detta har blivit intressant då många av våra kustvatten göds av för mycket näringsämnen. Musslorna skulle enligt denna modell kunna användas som ett steg i reningen av våra kustvatten.

 

Sida 12 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson