Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 Vilka arter odlas?


Bland ryggradsdjur dominerar fisk och de vanligaste arterna är olika karpfiskar, amerikanska malar (av släktet Ictalurus) och laxfiskar. Karpfiskar dominerar sötvattensodlingar medan laxfiskar odlas i både sött och salt vatten. Laxfiskar odlas till stor del i den tempererade zonen på norra halvklotet medan malarna är vanliga i södra USA.
    I bräckt vatten, främst i Japan, odlas fisken multe och ål och i tropiska vatten är mjölkfisk (Fam: Chanidae) en vanlig odlingsart. Dessutom odlas även plattfisk bl a i Storbritannien. Övriga ryggradsdjur som odlas är grodor, sköldpaddor och krokodiler, men dessa odlingar är av väldigt liten betydelse.
    Bland de ryggradslösa djuren är det främst olika blåmusselarter som odlas. Spanien och Nederländerna är de ledande odlingsländerna. Även ostron och den sydostasiatiska jätteräkan odlas i stora mängder.
    Främst i Japan, Kina och Korea odlas rödalgssläktet Porphyra. Andra alger som odlas är grönalgerna rörhinna och strutsallat samt brunalgerna Undaria pinnatifida och olika tare-arter.

 

 

 

Sida 5 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson