Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Giftiga musslor?

Det finns växtplankton som ibland blir giftiga, framför allt olika arter av blågröna bakterier och dinoflagellater. De blågröna bakterierna förekommer främst i sötvatten och i Östersjön och anses därför inte vara något hot mot musselodlingar i Sverige. Detta måste dock undersökas närmare om odling av blåmusslor skulle bli aktuellt i Östersjön.
    Dinoflagellater däremot förekommer rikligt i Västerhavet. Främst under höstblomningen dominerar de växtplanktonmassan. De dinoflagellater som kan ha allvarliga konsekvenser för musselodlingarna är några arter av släktena Alexandrium, Prorocentrum och Dinophysis.

 
Dinoflagellaten Dinophysis acuta. Foto från:
Databas med plankton från Skagerrak och Kattegatt.

 

Sida 15 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson