Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 Avsikten med vattenbruk

 

Avsikten med akvakultur skiftar; man odlar matfisk samt musslor och kräftdjur som människoföda; man odlar fisk för att kompensera eller stärka naturliga bestånd; man odlar betesfisk, akvariefisk, musslor för pärlodling och alger för framställning av kemikalier, läkemedel, föda och/eller för vattenrening. Svensk akvakultur är koncentrerad till att odla fisk i sjöar, floder och i nätkassar längs kusten. Syftet har främst varit att inplantera fisk för sportfiske och att återinplantera bestånd som försvunnit. Jämfört med de andra nordiska länderna är utvecklingen inom akvakultur långsam i Sverige. Detta kan bero på vetskapen om negativa miljöeffekter, tillämpande av "försiktighetsprincipen" och frånvaron av en stark säljarorganisation av akvakulturprodukter. Det kan också bero på att kusten i stor utsträckning utnyttjas för friluftsliv.

 

Sida 3 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson